להציע מחיר:


נכס מס' 472
זלצבורג מיכאל

- חובה למלא שדות מסומנים.